آرشیو مطالب : لیزر


آشنایی با انواع مقنعه كراواتی و لبنانی

آشنایی با انواع مقنعه كراواتی و لبنانی

همكاری پژوهشگر ایرانی برای حذف محدودیت ۶۰ ساله در حوزه لیزر

همكاری پژوهشگر ایرانی برای حذف محدودیت ۶۰ ساله در حوزه لیزر
معادل ۲۴۷ زپتو ثانیه؛

كوچكترین واحد زمانی اندازه گیری شد

كوچكترین واحد زمانی اندازه گیری شد

بررسی كارآمدی ماسك ها با بهره گیری از لیزر و موبایل

بررسی كارآمدی ماسك ها با بهره گیری از لیزر و موبایل

بهبود عملكرد زیستی یك نوع فولاد زنگ نزن

بهبود عملكرد زیستی یك نوع فولاد زنگ نزن

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

ساخت دوربین لیزری برای موبایل

ساخت دوربین لیزری برای موبایل

تاثیر اپیلاسیون بر شل شدگی پوست صورت

تاثیر اپیلاسیون بر شل شدگی پوست صورت

تاثیر اپیلاسیون بر قسمت های مختلف بدن

تاثیر اپیلاسیون بر قسمت های مختلف بدن

لیزر تگ

لیزر و بازی

lazertag.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لیزر تگ محفوظ است