آرشیو مطالب : رباتیك


زباله فضایی بازوی رباتیك ایستگاه فضایی بین المللی را سوراخ كرد

زباله فضایی بازوی رباتیك ایستگاه فضایی بین المللی را سوراخ كرد
برای رسیدن به سیاره سرخ؛

مریخ نورد ناسا نیمی از راه را طی كرد

مریخ نورد ناسا نیمی از راه را طی كرد

كاوشگر ناسا با تغییر شكل سیارات را كاوش می كند

كاوشگر ناسا با تغییر شكل سیارات را كاوش می كند

سرویس تاكسی رباتیك در پكن آزمایش می شود

سرویس تاكسی رباتیك در پكن آزمایش می شود
در وبینار عصر جدید فضا؛ چالش ها و فرصت ها مطرح شد

بازگشت ۱۰ تا ۱۰۰ برابر سرمایه در صنایع فضایی

بازگشت ۱۰ تا ۱۰۰ برابر سرمایه در صنایع فضایی

با ربات پرنده پله ها را هم جارو كنید

با ربات پرنده پله ها را هم جارو كنید

رباتی كه احساسات فضانوردان را درك می كند

رباتی كه احساسات فضانوردان را درك می كند

ماده فلزی تاشوی سبك صنعت رباتیك را متحول می كند

ماده فلزی تاشوی سبك صنعت رباتیك را متحول می كند

آرایشگر رباتیك موهای شما را كوتاه می كند

آرایشگر رباتیك موهای شما را كوتاه می كند

پروژه ساخت و ساز رباتیك ژاپن در ماه

پروژه ساخت و ساز رباتیك ژاپن در ماه
با دكمه ضدخروپف؛

تختخواب رباتیك هم تولید شد

تختخواب رباتیك هم تولید شد

ارسال الكتریسیته به حشره رباتیك با كمك لیزر

ارسال الكتریسیته به حشره رباتیك با كمك لیزر
در آمریكا؛

عرضه خودروهای بدون فرمان در سال آینده

عرضه خودروهای بدون فرمان در سال آینده

همایش آموزش رباتیك دانش آموزی در دانشگاه تهران

همایش آموزش رباتیك دانش آموزی در دانشگاه تهران

لیزر تگ

لیزر و بازی

lazertag.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لیزر تگ محفوظ است