بازی لیزر تگ در ایران
گزارش لیزر تگ؛

وزارت ارتباطات اسناد مربوط به شبكه ملی اطلاعات را ارائه كرد

وزارت ارتباطات اسناد مربوط به شبكه ملی اطلاعات را ارائه كرد لیزر تگ: اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به همراه كارشناسان مركز ملی فضای مجازی و مسئولان وزارت ارتباطات، بررسی طرح پیشنهادی سند معماری شبكه ملی اطلاعات را شروع كردند.


به گزارش لیزر تگ به نقل از مهر، بعد از سال ها فراز و فرود در اجماع نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر «تعریف مفهوم یكسان از شبكه ملی اطلاعات»، هفته گذشته وزارت ارتباطات طرحی را به صحن شورای عالی فضای مجازی برد كه بنظر می رسد از نظر اعضای این شورا، قابلیت بررسی برای رسیدن به معماری كلان شبكه ملی اطلاعات را دارد.طرح كلان شبكه ملی اطلاعات روی میز شوراپس از آخرین ضرب الاجلی كه حدود یك ماه قبل شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات داد، بالاخره این وزارتخانه طرح كلان شبكه ملی اطلاعات را روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت. اعضای شورای عالی فضای مجازی كه در سال ۹۲ سند تبیین الزامات شبكه ملی اطلاعات را به تصویب رسانده اند، معتقدند كه وزارت ارتباطات در عمل به تكالیف خود تنها زیرساخت های ارتباطی شبكه ملی اطلاعات را محقق كرده و درصد پیشرفت زیرساخت های اطلاعاتی این شبكه كه شامل مراكز داده، نرم افزارها و خدمات پایه ای مانند نقشه، پیام رسان، موتور جست وجو و مسیریاب است، مورد قبول نیست. این ادعا در زمان قطع اینترنت در آبان ماه و بروز مشكلاتی در حوزه اطلاع رسانی، شبكه های اجتماعی و رسانه به اثبات رسید و مشخص شد كه موتورهای جستجوی بومی و پیام رسان ها توان پوشش ملی را نداشته و نیاز به حمایت و تصمیم گیری دراین زمینه وجود دارد. بدین جهت در جلسه ۲۳ آذرماه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور، موضوع برداشت وزارت ارتباطات در خصوص تحقق ۸۰ درصدی شبكه ملی اطلاعات، به بحث گذاشته شد و مورد اصلاح قرار گرفت. در این نشست به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داده شد تا طرح تكمیلی شبكه ملی اطلاعات را بر اساس آنچه كه نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه كند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی بعد از جلسه ۲۳ آذرماه گفته بود كه «برآورد مركز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت ۸۰ درصدی شبكه ملی اطلاعات كه از طرف وزارت ارتباطات گزارش شده، كمتر از این مقدار است و بعد از بررسی جزئیات كاملی از بخش های مختلف شبكه ملی اطلاعات در حوزه های مختلف زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، خدمات پایه كاربردی، امنیت و تعرفه ها در این شورا، وزارت ارتباطات مشكلات این شبكه را در حوزه های مختلف همچون تعرفه، پیام رسان ها و موتور جست وجو پذیرفته است.»وی با اشاره به محورهای مورد بحث در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچون وابستگی ۹۸ درصدی كشور به موتور جستجوی گوگل و وجود انحصار در استفاده از برخی سرویس های فضای مجازی، اظهار داشت: «وزیر ارتباطات قول داده كه طرح تكمیلی كلان شبكه ملی اطلاعات را ظرف ۳ هفته برای ارائه به شورا، آماده كند.»طرح كلان شبكه ملی اطلاعات موافقت همه اعضا را جلب نكردپس از اختتام مهلت ۳ هفته ای شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، این وزارتخانه در تاریخ ۲۱ دی ماه طرح تكمیلی اجرای شبكه ملی اطلاعات را به این شورا ارائه داد. در این خصوص محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گزارش لیزر تگ به نقل از مهر، اعلام نمود كه این طرح مورد تأیید همه اعضای شورای عالی فضای مجازی نبود و بنا بر این مقرر شد كارگروهی، تقسیم وظایف در اجرای صحیح شبكه ملی اطلاعات را برعهده بگیرد. وی توضیح داد: در این نشست مطابق با آنچه كه در جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی مقرر شده بود، وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص طرح كلان شبكه ملی اطلاعات ارائه داد كه اعضای شورای عالی فضای مجازی نظرات خودرا در مورد آن اعلام نمودند و قرار شد جهت بررسی دقیق تر موضوع، كارگروهی در مركز ملی فضای مجازی تشكیل گردد.
انتظاری اشاره كرد: طرحی كه از طرف وزارت ارتباطات در این نشست تحت عنوان طرح كلان ارائه شد، ابعاد مختلفی داشت كه اعضای شورا روی آن نظر داشتند؛ پیشنهاد وزارت ارتباطات در این طرح مربوط به در اختیار گرفتن مسئولیت تمامی لایه های خدمات و محتوای شبكه ملی اطلاعات بود كه مورد تأیید اعضا قرار نگرفت. چونكه مطابق با مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی، تكمیل و مسئولیت ۳ لایه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی و خدمات پایه كاربردی، برعهده وزارت ارتباطات قرار دارد و سایر موارد كه در طرح كلان از طرف این وزارتخانه پیشنهاد شد، مورد توافق همه اعضا قرار نگرفت. عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینكه برای روشن شدن ابعاد این تقسیم كار، مقرر شد كارگروهی در مركز ملی فضای مجازی تشكیل گردد، افزود: طرح كلان شبكه ملی اطلاعات كه از طرف وزارت ارتباطات ارائه شده مدل مفهومی از كل فضای مجازی است و بنظر می رسد باتوجه به مباحث مطرح شده در این نشست، وزارت ارتباطات باید طرح زیرساخت شبكه ملی اطلاعات را از كل مدل مفهومی فضای مجازی جدا و در چارچوب یك سند مستقل عرضه نماید. انتظاری با اشاره به مشاهده پیشرفت در اجرای طرح كلان شبكه ملی اطلاعات، اضافه كرد: بااینكه انتظار می رفت در این نشست، طرح نهایی زیرساخت شبكه ملی اطلاعات تصویب شود اما با این وجود به نظر می آید، این طرح در حال پیشرفت است. در عین حال باید منتظر نتیجه كار كارگروه و جلسه آینده شورای فضای مجازی بمانیم تا میزان پیشرفت كار مشخص شود. بنا بر این مقرر است كارگروه تشكیل شده، گزارش موضوع را نهایی و در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه كند.وزارت ارتباطات مفهوم شبكه ملی اطلاعات را بازسازی كرداین در حالی است كه امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، معتقد می باشد كه طی سال های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبكه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبكه ملی اطلاعات پرداخت. وی در نشست «شبكه ملی اطلاعات و محدودیت اینترنت؛ دو روی سكه» در سومین كنفرانس حكمرانی و سیاست گذاری عمومی، با اشاره به اینكه ذات شبكه اینترنت مبتنی بر تعامل، تأثیر پذیری و تأثیرگذاری گره ها (نودها) با هم است و در شبكه ملی اطلاعات نیز نودها در داخل باهم ارتباط قوی دارند و دیگران هم به تناسب نیاز خود از قسمتی از آن استفاده می نمایند، گفته است: «اما این بخش از گراف، قابل حذف شدن از گراف جهانی نیست.»معاون وزیر ارتباطات با تاكید بر اینكه طی سال های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبكه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبكه ملی اطلاعات پرداخت، اظهار داشت: بعد از بازسازی حس كردیم این مفهوم باید بازطراحی و معماری شود و به سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تفكیك شد. این تقسیم بندی مورد نقد افرادی در مركز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. از این منتقدان حتی یك برگ سند هم پیدا نمی كنید و صرفاً به طرح نظرهای اتوپیایی می پردازند. وی با تاكید بر اینكه این شبكه برمبنای وظایفی كه به وزارت ارتباطات واگذار شده در حال كار است و كلیات سند این شبكه نیز در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، اضافه كرد: اما برای دیدن نتایج بهتر در كنار دولت، نهادهای دیگر هم باید از كسب وكارهای داخلی در جهت تقویت شبكه ملی اطلاعات حمایت كنند و داده خودرا در اختیار آنها قرار دهند. معاون وزیر ارتباطات اشاره كرد: برمبنای سند تبیین الزامات شبكه ملی اطلاعات، مصوب شورای عالی فضای مجازی، چهار سرویس خدمات پایه كه عبارت بودند از خدمات ابری، نقشه، موتور جست وجو و پیام رسان، تعریف شد اما سرویس های موتور جست وجو و پیام رسان به دلیلهای مختلف و به رغم حمایت های میلیاردی و اختصاص پهنای باند رایگان، نتوانستند نظر كاربران را تامین كنند.
بررسی معماری شبكه ملی اطلاعات با حضور موافقان و مخالفاناین اظهارات در حالی بیان می شود كه مخالفان و موافقان طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای تعریف كلان شبكه ملی اطلاعات، در كارگروهی گردهم آمده اند، تا معماری این شبكه را به تصویب نهایی برسانند. دراین زمینه عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از برگزاری اولین جلسه كارگروه بررسی «طرح معماری شبكه ملی اطلاعات» كه از طرف وزارت ارتباطات به این شورا پیشنهاد شده است، آگاهی داد. رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مطابق با مهلتی كه از طرف شورای عالی فضای مجازی برای ارائه طرح كلان شبكه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات داده شده بود، این وزارتخانه در مهلت مقرر، این طرح را در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی (۲۱ دی ماه ۹۸) ارائه نمود. وی با اشاره به اینكه طرح شبكه ملی اطلاعات در چارچوب دو سند «معماری شبكه» و «طرح كلان» از طرف وزارت ارتباطات در صحن شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، اضافه كرد: با توجه به این كه بررسی این اسناد تدوین شده در شورای عالی فضای مجازی نیازمند زمان بود، این شورا با ایجاد كارگروهی در مركز ملی فضای مجازی موافقت نمود تا طرح شبكه ملی اطلاعات بررسی شود. عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینكه این كارگروه با حضور برخی اعضای حقیقی شورا، معاونان مركز ملی فضای مجازی و نمایندگان وزارت ارتباطات تشكیل شده است، اظهار داشت: اولین جلسه این كارگروه جهت بررسی سند معماری شبكه ملی اطلاعات عصر روز شنبه ۲۸ دی ماه اجرا شد. تقی پور انوری افزود: مقرر است این كارگروه در جلسات مختلفی طرح ارائه شده از طرف وزارت ارتباطات را بررسی كند و بعد از توافق نهایی نتیجه آن در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی، تصمیم گیری شود. وی اظهار داشت: در جلسه نخست كارگروه، ایرادات نسخه اولیه معماری شبكه ملی اطلاعات بررسی و بعضی از موارد، تكمیل شد و مقرر است این كارگروه در جلسات آینده به جمع بندی نهایی از این طرح، برسد. بگفته عضو شورای عالی فضای مجازی، ارائه خدمات پایه كاربردی مبتنی بر شبكه ملی اطلاعات، بعنوان یكی از تكالیف وزارت ارتباطات نیز در طرح كلان شبكه ملی اطلاعات آمده است كه نحوه نگارش آن در دستور بررسی قرار دارد.


منبع:

1398/10/30
16:20:14
5.0 / 5
4652
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲

لیزر تگ

لیزر و بازی

lazertag.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لیزر تگ محفوظ است