بازی لیزر تگ در ایران

معاونت علمی سبد پشتیبانی از دانش بنیان ها را متنوع تر می كند

معاونت علمی سبد پشتیبانی از دانش بنیان ها را متنوع تر می كند لیزر تگ: معاونت علمی و فناوری 120خدمت را به شركتهای دانش بنیان ارائه می كند و در نظر دارد تنوع این حمایت را در سال جدید بیشتر كند.


به گزارش لیزر تگ به نقل از معاونت علمی و فناوری، بر مبنای قانون پشتیبانی از شركت های دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بسته ‎ای جامع شامل ۱۱۰ خدمت و حمایت تدارك دیده است كه در سال ۱۳۹۸ به شركت های دانش بنیان ارائه شد، این معاونت در نظر دارد تا سبد اقلام حمایتی خویش را در سال جدید (۱۳۹۹) متنوع تر سازد. در این قانون موضوعات مهمی همچون تشكیل صندوق نوآوری و شكوفایی و معافیت های گمركی و مالیاتی گنجانده شده است. حمایت های فراهم شده در سایه قانون مزبور كه در همكاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر دستگاه ها و ارگان ها، فراهم گشته است در مجموع ۱۱۰ عنوان مجزا را در بر می گیرد. خیلی از این خدمات هم به صورت مستقل در مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عرضه می شود.مالیاتمشمولیت معافیت مالیاتی شركت های دانش بنیان در مورد درآمد ناشی از فروش كالا و خدمات دانش بنیان، یكی از این معافیت های مالیاتی است. بر طبق این قانون موارد گوناگونی مانند، معافیت مالیاتی شركت های دانش بنیان مستقر در پارك های علم و فناوری همچون دیگر اجزا پیشبینی شده در این بسته است.تسهیلات گمركیمعافیت گمركی فعالان مجاز اقتصادی، تسهیل امور گمركی و مشاوره در زمینه گمرك همچون اقلام مندرج در این بسته است. واردات تجهیزات و ماشین آلات خط تولید، لوازم آزمایشگاهی، تست و كنترل كیفیت، نمونه اولیه كالاها با هدف مهندسی معكوس،.... همچون دیگرمواردی است كه بر مبنای قوانین و مقررات می تواند، مشمول معافیت های در نظر گرفته شده، برابر این قانون گردد.حمایت های بیمه ایاین حمایت كه بر مبنای تفاهم نامه های منعقده میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان ها و شركت های بیمه موارد گوناگونی را در بر می گیرد. بخشودگی جرایم بیمه، معافیت از پرداخت حق بیمه قراردادها (در بازه زمانی مشخصی از سال و بر مبنای اعلام قبلی) همچون این موارد است. همینطور مطابق توافق معاونت علمی و فناوری و شركت های بیمه ای، شركت های دانش بنیان می توانند از انواع بیمه نامه ها شامل درمان، مسئولیت،..... برخوردار شوند.تسهیلات نظام وظیفهبر اساس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد كل نیروهای مسلح، افراد كلیدی و فعال در شركت های دانش بنیان در صورت دارا بودن شرایط و برابر قوانین و آیین نامه ها می ‎توانند از این تسهیلات بهره مند گردند. آیین نامه اجرایی و شرایط برخورداری از این خدمت، از جانب معاونت علمی و فناوری به شركت های دانش بنیان اطلاع رسانی می شود.حمایت های استقراراین بسته خدمتی چند نوع حمایت متفاوت را در بر می گیرد. بر مبنای تفاهم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران، دفاتر شركت های دانش بنیان می توانند از برخی تسهیلات مانند استقرار در مناطق مسكونی برخوردار شوند. دریافت جواز تأسیس و پروانه بهره برداری در محدوده شهرهای دارای محدودیت استقرار بخشی از تسهیلات مندرج در این بسته خدمتی است.حمایت های ساخت داخلبر اساس این ردیف حمایتی شركت های دانش بنیان تسهیلات خاصی در زمینه توسعه بازار ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته و تولید دریافت می كنند. بر طبق این خدمت ممنوعیت های خاصی برای واردات كالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی در نظر گرفته می شود. این شركت ها در صورت حضور در نمایشگاه تولیدات ایران ساخت هم از تسهیلات خاصی بهره مند می شوند.توسعه بازاربر اساس این سرفصل حمایتی، سعی شده است تا در جهت «رفع نیازهای فناورانه صنایع بزرگ» با استفاده از ظرفیت شركت های دانش بنیان عمل شود. فروش اقساطی مواد و كالاهای دانش بنیان، معرفی محصولات شركت های دانش بنیان،..... بخش دیگری از این سرفصل خدمتی را تشكیل می دهد.صادراتبسته پشتیبانی از صادرات محصولات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خود شامل ۱۲ خدمت مجزا می شود. تهیه گزارش تحقیقات بازارهای بین المللی، منتورینگ و مشاوره، دریافت گواهینامه و مجوزهای صادراتی، یارانه سود تسهیلات صادرات،..... همچون این موارد است. پشتیبانی از شركت در نمایشگاه های خارجی هم بخشی از این خدمت را شامل می شود.بورس و فرابورسبه منظور دسترسی گسترده تر شركت های دانش بنیان به ابزارهای مالی نوین، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زمینه ورود و استفاده این شركت ها از بازار سرمایه را تسهیل كرده است. پشتیبانی از ورود شركت ها به بورس و عرضه خدمات مشاوره در این حوزه از جمله، جزئیات پیشبینی شده در این بسته مجزای حمایتی است.برنامه توسعه كسب و كاراز جمله برجسته ترین خدمات مندرج در این بسته خدمات مشاوره عرضه شده توسط مركز شركت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است كه در ۵۲ مبحث عرضه می شود. كسب و كار شركت های دانش بنیان هم برای توسعه و گام برداشتن به سمت مرحله بعدی احتیاج به یك برنامه مدون و مبتنی بر برنامه ریزی دارد. بر این اساس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بهره گیری از كارشناسان و خبرگان هر حوزه در این حوزه خدمات مختلفی را به مدیران شركت های دانش بنیان عرضه می كند. برگزاری نشست های پرسش و پاسخ با حضور كارشناسان و عرضه مشاوره های مدیریتی همچون این خدمات است كه به صورت مداوم در طول سال به این شركت ها عرضه می شود.ترویجشركت های دانش بنیان از امتیازات خاصی مانند امتیاز اضافه پخش تشویقی در آگهی های صداو سیما و پشتیبانی از ترویج فعالیت شركت های دانش بنیان در رسانه ها برخوردار می باشند.تسهیلات مالیبر اساس این خدمت، حسب همكاری معاونت علمی و فناوری و صندوق توسعه ملی، شركت های دانش بنیان می توانند از راه بانكهای حامل از تسهیلات و خط اعتباری تخصیص یافته از جانب این صندوق برای توسعه زیست بوم بهره مند شوند.صندوق نوآوری و شكوفاییاین صندوق بعنوان نهاد مالی همكار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تسهیلات مالی مختلفی را به شركت های دانش بنیان عرضه می كند. تسهیلات پیش از تولید صنعتی، تسهیلات تولید صنعتی، تسهیلات استقرار موقت، تسهیلات تأمین محل كار،..... همچون این تسهیلات است. این صدوق همینطور ضمانت نامه هم عرضه می كند.دانشگاه و پژوهشامتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیئت های علمی، مشاركت در تأسیس و اداره شركت های دانش بنیان توسط دانشگاه ها، استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی، همچون خدمات تخصیص یافته ذیل این سرفصل است.منابع انسانیآسیب شناسی و ارتقای منابع انسانی، تسهیلات اشتغال دانش آموختگان برتر «طرح شهید تهرانی مقدم» و كارآموزی استعدادهای برتر در شركت های دانش بنیان همچون عناوین تعریف شده در ذیل این خدمت است.سایر خدماتخدماتی كه در هیچ كدام از این سرفصل ها جای نگرفته اند در سرفصلی جداگانه تحت نام سایر خدمات دسته بندی شده اند. بسته پشتیبانی از شركت های دانش بنیان حوزه سلامت و بسته پشتیبانی از شركت های دانش بنیان حوزه كشاورزی از این جمله هستند. در مجموع ۱۱۰ خدمت و مجزا و تفكیك شده به شركت های دانش بنیان عرضه می شود. این تمام خدمات و تسهیلاتی نیست كه معاونت علمی و فناوری به شركت های دانش بنیان عرضه می كند، به صورت موردی هم این معاونت خدمات و تسهیلات گوناگونی را برای كارسازی و تسهیل امور شركت ها عرضه می كند تا فرآیند كار برای آنها در راه رشد آسان تر شود.


منبع:

1399/01/19
12:39:06
5.0 / 5
2838
تگهای خبر: تولید , خدمات , دستگاه , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
x
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲

لیزر تگ

لیزر و بازی

lazertag.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لیزر تگ محفوظ است